Možete vidjeti sve izvedene projekte ovdje.

Navedene informacije su informativnog karaktera.

Spisak objekata koji su u toku izrade

1. Izgradnja autoputa BAR – BOLJARE

Investitor KINESKA KOMPANIJA CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O. – Betonski radovi na sekcijama 3 I 4, više od 800,000 m3 betona.

Ukupna vrijednost 52,400,000

2. Zgrada sindikata prosvjete u Budvi lamele 1, 2 i 3

Investitor Opstina Budva i stambena zadruga „Solidarno“ – Godina 2012.

Vrijednosti 9,700,000,00