Naša misija

Za sve vrijeme svog poslovanja Cijena Komerc je ostala vjerna svojoj prvobitnoj ideji i misiji: da svojim klijentima pruži zaokruženi kvalitetni građevinski proizvod i da na crnogorskoj urbanizacijskoj mapi ostavi kvalitetan građevinski i arhitektonski trag za generacije koje dolaze. Ostvarujući ove ciljeve, mijenjali smo tehnologiju, projekte i ritam,ali naše osnovne vrijednosti ostale su iste:

Posvećenost klijentima

Cijevna Komerc je prvenstveno tu zbog vas, svojih klijenata. Svaka osoba zaposlena u našoj firmi toga je svjesna. Ne gradimo da bi ispunili svoje profesionalne ambicije, već da bismo ostvarili vaše želje.

Kvalitet iznad svega

Vaši domovi, poslovni objekti ili hoteli su mjesta u kojima živite, radite ili se odmarate. Naša je odgovornost da ovaj prostor bude funkcionalan, vizuelno privlačan ali iznad svega kvalitetan i bezbjedan. Cijevna Komerc poštuje vaše vizije, ali smatramo da su kvalitetni materijali, kvalitetna instalacija i inžinjering od prvostepenog značaja.

Pametno planiranje

Smatramo da je kvalitetno planiranje ključ revnosno obavljenog posla. Poštovanje rokova nam omogućava da dobro i savjesno poslujemo sa partnerima, da međusobno kvalitetno komuniciramo i da vaše potrebe,zamisli i želje na vrijeme optimalno zadovoljimo.

Fleksibilnost i inovativnost

Građevinarstvo je jedna od najdinamičnijih industrijskih grana našeg doba. Trudimo se da idemo u korak sa svjetskim trendovima, posjećujemo najznačajnije sajmove građevinarstva, održavamo kontakte sa inostranim partnerima, ostajemo otvoreni za promjene i dovoljno fleksibilni da naše znanje prilagodimo vašim potrebama.

Organizacija firme

Cijevna Komerc cijeni da su ljudski resursi ključ uspeha u bilo kom poslu. Trudimo se ne samo da regrutujemo najbolje i najkompetentnije ljude, već i da im ponudimo za njih odgovarajuće pozicije gdje će ostvariti svoje pune kapacitete. Radimo timski, ali pazimo da se svako specijalizuje za precizno određenu oblast. Od miješanja betona do donošenja najvažnijih kompanijskih odluka, svako ima svoje mjesto, svoje ciljeve i nadležnosti.

Naši menadžeri projekata su visoko profilisani, iskusni radnici koji poznaju sve faze građevinskog posla, korespondiraju i održavaju dugotrajve veze sa našim partnerima i klijentima. Oni su ljudi kojima ćete se obratiti kada vam je potrebna informacija vezana za bilo koju fazu izgradnje traženog objekta. Oni su ljudi koji će vas uputiti, koji će odgovoriti na vaše nedoumice i dileme, ljudi koji će vas povezati sa zaduženim ekspertima za oblast koja vas interesuje.

Naša administracija

je značajna potpora naše, sveukupnom poslovanju. Bez naših pravnika i računovođa, Cijevna Komerc ne bi mogla funkcionisati brzo i lako kako to čini. Naša administracija pomaže da odnosi između menadžera projekta, klijenta, arhitekata i građevinara budu korektne i da birokratska komponenta našeg posla bude skoro neprimjetna.

Nadzornici

su direktno odogorni za nadzor, koordinaciju i kontrolu rada na gradilištima. Takođe nadgledaju kvalitet i sigurnost materijala, osiguravajući da izgrađeni objekti zadovoljavaju tražene specifikacije, zakonsku regulativu i standarde.

Radnici

Cijevna Komerc stalno zapošljava 150 radnika, svih profila, što nam omogućava da uspješno, stručno, kvalitetno i u roku obavimo sve poslove iz okvira svoje djelatnosti a mreža kooperanta broji i do 1000 članova.

Naši poslednji projekti

Cijevna Komerc se trudi da pruži najkompletniju uslugu svojim klijentima. Pokušavamo da što bolje integrišemo sve aspekte građevinskog posla da bismo što kvalitetnije iskoordinirali brojne neophodne zadatke i vama na vrijeme i kvalitetno obezbijedili traženi projekat.

pogledaj još